Kościoły Domowe Wrocław

Duchowe ABC

Nawrócenie

Nawrócenie

Duchowe ABC to tematy, które są fundamentem życia z Bogiem. "Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym." (List do Hebrajczyków 6,1-2) Pierwszym z elementów fundamentu jest nawrócenie. Nawrócenie to …

Wiara

Wiara

Drugim elementem duchowego ABC jest wiara. Wiara to przekonanie o czymś albo zaufanie komuś. "A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy." (List do Hebrajczyków 11,1) W kontekście Boga oznacza nie tyle znajomość faktów czy teologii, co zawierzenie i zaufanie Mu. Owszem, potrzebujemy poznać biblijne fakty dotyczące Jezusa i chrześcijaństwa, ale kluczowe znaczenie ma …

Chrzest

Chrzest

Na kartach Nowego Testamentu chrzest jest przedstawiony jako pierwszy akt posłuszeństwa Bogu po nawróceniu. Każda osoba, która zawierzyła swoje życie Jezusowi, przyjmowała następnie chrzest. Jednym z przykładów jest historia pewnego Etiopczyka opisana w Dziejach Apostolskich. "A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip: Jeśli …

Duch Święty

Duch Święty

Największym Bożym darem dla każdego, kto w Niego wierzy, jest obecność Ducha Świętego. Jezus określił przyjęcie Ducha jako "chrzest" (inaczej: zanurzenie, napełnienie) Duchem Świętym. Najbardziej znaną tego ilustracją jest opis zesłania Ducha Świętego na apostołów i pierwszych uczniów Jezusa w Dziejach Apostolskich. "A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby …

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie

Najważniejszym faktem, na którym opiera się chrześcijaństwo, jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nie jest to żaden dogmat ani doktryna. Jest to fakt zapisany w historii. "Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem." (1 List do Koryntian 15,3-4) Apostoł Paweł podkreśla …

Sąd

Sąd

Ostatnim elementem podstaw chrześcijaństwa jest prawda o sądzie. Jest on wielokrotnie zapowiadany w wielu miejscach Biblii. Autor Listu do Hebrajczyków opisuje go jako jeden z pewników na temat życia ludzkiego. "Jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd." (List do Hebrajczyków 9,27) Apostoł Paweł mówi o powszechności Bożego sądu. Każdy przed nim stanie. "Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz …