Nawrócenie

Duchowe ABC to tematy, które są fundamentem życia z Bogiem.

"Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym." (List do Hebrajczyków 6,1-2)

Pierwszym z elementów fundamentu jest nawrócenie. Nawrócenie to dosłownie "zmiana myślenia, postrzegania rzeczywistości". Oznacza odwrócenie się od grzechu i skupienia na sobie samym, i zwrócenie się w stronę Boga.

Apostoł Piotr podczas swojej pierwszej przemowy wezwał wszystkich, aby pokutowali (nawrócili się).

"Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego." (Dzieje Apostolskie 2,38)

Podobne słowa skierował do swoich słuchaczy Apostoł Paweł.

"Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować." (Dzieje Apostolskie 17,30)

Jezus zobrazował nawrócenie (opamiętanie) w przypowieści o synu marnotrawnym.

"Wtedy opamiętał się i powiedział: Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie; I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników." (Ewangelia Łukasza 15,17-19)

Nawrócenie rozpoczyna się od uświadomienia sobie swojego stanu i chęci jego zmiany. Ważne jednak, żeby tę decyzję przekuć w czyn.

"Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go." (Ewangelia Łukasza 15,20)

Nawrócenie jest więc przyznaniem się przed Bogiem i samym sobą do własnych grzechów i odwróceniem się od nich. Jest to pierwszy krok na drodze z Bogiem.

Duchowe ABC