Jak rozumiemy kościół?

Kościół to RODZINA z MISJĄ

  • RODZINA, bo chcemy budować bliskie, szczere relacje.
  • Z MISJĄ, bo nie chcemy tworzyć hermetycznej grupy „wybranych”, ale chcemy pozytywnie wpływać na otaczający nas świat. Jesteśmy otwarci na każdego, kto chce podobnie : )

Dlaczego „domowy”?

Nacisk kładziemy nie na to „gdzie?”, ale „jak?” i „po co?”

  • „Domowy”, bo kościół to bardziej rodzina i codzienne życie, niż instytucja czy religijne spotkania. Jesteśmy razem, by pomagać sobie nawzajem stawać się uczniami Jezusa.
  • Wielu ludziom kościół kojarzy się budynkiem. Nam kojarzy się ze wspólnie spędzonym czasem, przekąskami, modlitwą, dyskusjami, śmiechem.
  • Innymi słowy, do kościoła się nie chodzi, Kościołem się jest.

Czy jesteśmy częścią jakiegoś większego kościoła / związku wyznaniowego / itp.?

Jesteśmy częścią sieci kościołów domowych rozsianych po kilku miastach w Polsce (Warszawa, Rzeszów, Kraków, Poznań, …).