Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi, którzy wierzą w Boga.

Jak rozumiemy chrześcijaństwo?

Pierwszych chrześcijan nazywano „uczniami” Jezusa. To byli ludzie, którzy towarzyszyli Jezusowi, żyli z nim na co dzień, uczyli się od niego. Uwierzyli, że jest Mesjaszem (Zbawicielem) i zaangażowali się w ruch, który zapoczątkował.

Wierzymy, że istotą chrześcijaństwa jest właśnie takie stawanie się uczniem = naśladowanie Jezusa w codziennym życiu.

Kim jest uczeń Jezusa?

To ktoś, kto…

  • …wierzy w to, co o Jezusie mówi Biblia (Ewangelia Jana 20,31)
  • …postawił wszystko na jedną kartę, oddał Bogu całego siebie (Ewangelia Łukasza 14,25-34)
  • …uczy się od Boga
  • …uczy się od innych
  • …dzieli się tym, co wie i czego doświadczył, z innymi